SKOW gaat voor duurzaam

‘Het thema duurzaamheid is regelmatig onderwerp van gesprek’, zegt Rob de Jong, directeur- bestuurder van Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar. In de stichting zijn de St. Jan Baptistschool, St. Jozefschool en St. Bonifaciusschool ondergebracht. Rob is trots: van ‘We praten over…’ is het nu: ‘We gaan aan de slag!’.

Op het dak van de St. Bonifaciusschool worden 208 zonnepanelen geplaatst. Dit zijn genoeg zonnepanelen om de school 100% energie neutraal te laten zijn met stroom. De school kan hiermee  over het gehele jaar zelf in haar elektriciteitsbehoefte voorzien.

Op 16 oktober jl. is de opdracht gegund aan SunisFree.nl (een Wassenaarse onderneming). Bij de ondertekening waren aanwezig Pim Schram (SunisFree), Roy Pillen (voorzitter bestuur SKOW) en Rob de Jong.

De zonnepanelen worden vanaf maandag 21 oktober geplaatst. Na de herfstvakantie produceren de zonnepanelen al stroom die de school zelf gebruikt. Aan de officiële ingebruikname zal op een later moment aandacht worden besteed waarbij de kinderen van de Bonifaciusschool ook een belangrijke rol gaan spelen. Berichtgeving daarover volgt.

De Bonifaciusschool is de eerste school in Wassenaar waarop zonnepanelen worden geplaatst. Extra bijzonder is het gegeven dat de panelen worden geplaatst op een Rijksmonument. Zonnepanelen op Rijksmonumenten komt nog maar sporadisch voor. Het project is een initiatief van de SKOW en heeft steun gekregen van de gemeente Wassenaar.

Met het plaatsen van de zonnepanelen wordt op jaarbasis zo’n 40.000 kilo CO2-uitstoot vermeden. De SKOW vindt het belangrijk om ‘duurzaam denken’ te vertalen naar duurzaam doen. Naast geld besparen is de hoofdreden zelf in actie te komen voor het klimaat en met de leerlingen te laten zien dat duurzaam doen vanzelfsprekend is. En leuk! Duurzaam doen krijgt binnen de scholen steeds meer aandacht en wordt een structureel thema in het onderwijsprogramma.

Duurzame huisvesting blijft de komende jaren een belangrijk speerpunt in het beleid van de SKOW. Op de Jan Baptistschool en de St. Jozefschool zullen ook duurzaamheidsmaatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld ledverlichting maar ook zonnepanelen.

SKOW geeft de opdracht aan SunisFree.nl voor 208 zonnepanelen op de St. Bonifaciusschool