Samenstelling van het bestuur

Dagelijks bestuur:
R.J. (Rob) de Jong

Algemeen bestuur:
R. (Roy) Pillen  voorzitter
E. (Eric) Zandbergen penningmeester
S. (Sander) Piek
C. (Corry) van de Poel
T. (Theo) Holleman
M. (Marie-José) van Amerongen