Het bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit een algemeen bestuur (AB) met toezichthoudende leden en een dagelijks bestuur (DB) met uitvoerende leden. Binnen deze organisatievorm, ook wel raad van beheermodel genoemd, maakt de directeur-bestuurder deel uit van het bestuur en is de eindverantwoordelijke voor alle drie de scholen en tevens belast met de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk en vormt het bestuur in de zin van de wet. Binnen de SKOW bestaat het dagelijks bestuur uit één persoon, t.w. de directeur-bestuurder.