Beste ouders / verzorgers,

Ons bereiken vragen over het Coronavirus. In antwoord daarop berichten wij u dat de scholen van de SKOW aanwijzingen / richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) volgen www.rivm.nl en die van de GGD https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm.

Wij verwijzen u in het bijzonder naar de webpagina  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Daarin staat aangegeven hoe te handelen in geval van een vermoeden van besmetting. Wij verzoeken u deze pagina na te lezen en de adviezen strikt te volgen. Ook kunt u contact opnemen met de scholen.

Bestuur en directie volgen de berichten van de overheid nauwlettend. Indien er nadere aanwijzingen zijn informeren we u hierover.

Met vriendelijke groet,

bestuur en directie scholen SKOW