Informatie Coronavirus

Beste ouders / verzorgers, Ons bereiken vragen over het Coronavirus. In antwoord daarop berichten wij u dat de scholen van de SKOW aanwijzingen / richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) volgen www.rivm.nl en die van de GGD https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm. Wij verwijzen u in het bijzonder naar de webpagina  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Daarin staat aangegeven hoe te handelen in geval van … Read More

Nieuwe voorzitter SKOW

Met ingang van februari 2018 is Roy Pillen de nieuwe voorzitter van algemeen bestuur. Hij neemt de voorzittershamer over van Pascal Noordover die 6 jaar bestuurslid is geweest en afscheid heeft genomen. De SKOW bedankt Pascal voor zijn inzet en wenst Roy veel succes in zijn nieuwe functie.  

Nieuwe websites voor Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar

De websites voor de scholen en het bestuur van SKOW (Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar) zijn vernieuwd. De layout en het ontwerp zijn aangepast. Je kunt nu zien dat de scholen deel uitmaken van één familie. Naast de vormgeving is ook de functionaliteit helemaal aangepast aan de huidige ontwikkelingen. De sites zijn gekoppeld aan sociale media zoals FaceBook, Twitter, en Flickr. … Read More